Een tennisbaan met hekwerk aanleggen

Essentieel bij de aanleg van een tennisbaan is het plaatsen van een goed hekwerk. Dat moet voorkomen dat de bal steeds een heel eind verder moet worden opgehaald. Ook zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als de ballen overal in het rond vliegen. Bij voorbeeld als er ruiten sneuvelen of als er een bal op de openbare weg terechtkomt.

Waaraan moet een hekwerk voldoen?

Een tennisbaan met hekwerk aanleggen doe je dus niet zomaar. Er zijn diverse eisen waaraan zo’n hekwerk moet voldoen:

  • Er moet voldoende ruimte rondom de tennisbaan zijn, vooral achter de korte zijden.
  • Het hekwerk moet de juiste hoogte hebben: 1 meter langs de zijkanten, 3 meter langs de korte zijden en een stukje de hoek om. Tussen het hoge en het lage deel is meestal een schuin verlopend hekwerk, waardoor een soort ledikantvorm ontstaat.
  • Er moet in het hekwerk een toegang tot de baan zijn. Dat kan in het lage deel, maar ook in het hoge (door middel van een afsluitbare poort). Vaak wordt aan iedere hoge zijde een poort opgenomen om eenvoudig ballen op te kunnen halen die toch nog over het hek zijn gegaan.
  • Er mogen geen scherpe randen en hoeken aan het hekwerk zitten, om verwondingen te voorkomen als spelers in hun fanatisme tegen het hek opbotsen.

 

Het moge duidelijk zijn dat een tennisbaan met hekwerk aanleggen het werk is voor een professioneel bedrijf.

Schellekens Totaalprojecten

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het plaatsen van hekwerken, ook rondom tennisbanen, is Schellekens Totaalprojecten. Zij hebben jarenlange ervaring in het aanleggen van tennisbanen inclusief de bijbehorende hekwerken. Zij kunnen zelfs zorgen voor de volledige terreininrichting rondom uw tennisbaan. Al sinds 1979 beweegt dit bedrijf zich op het gebied van tuinbouw en grond-, weg- en waterbouw, met speciale aandacht voor groen en inrichting.

Het is een groot voordeel om uw tennisbaan en het hekwerk er omheen door één en hetzelfde bedrijf uit te laten voeren. Het voorkomt misverstanden, bij voorbeeld over waar de bodem geschikt is om het hekwerk te plaatsen. Ook houdt zo’n bedrijf bij de aanleg van leidingen voor verlichting en sproei-installatie rekening met het te plaatsen hekwerk.