Illegale hekwerken bij bedrijven Kerkdriel

Op een bedrijventerrein in het Noord-Brabantste Kerkdriel zijn veel illegale hekwerken neergezet. Vele hekwerken zijn te hoog en daardoor illegaal, want de eigenaren hebben hier vaak geen vergunning voor. Op het gemeentehuis wordt nu nagedacht over de handhaving.

Ondernemer de oorzaak van het ontdekken

De illegale hekwerken in Kerkdriel kwamen aan het licht toen een ondernemer een vergunning had aangevraagd voor zijn eigen hekwerk. Dit hek was twee meter hoog en dat ligt al boven de regels van het bestemmingplan. Hierin is namelijk opgenomen dat een hekwerk op het bedrijventerrein maximaal één meter hoog mag zijn. De vergunning werd dus geweigerd en de ondernemer mocht zijn hekwerk niet plaatsen.

Gelijke behandeling

Vervolgens wijste de ondernemer naar een tiental andere bedrijven op het bedrijventerrein. Zij hadden wel een vergunning weten te verkrijgen voor hekwerken van boven de één meter. De ondernemer eiste gelijk behandeling en ging niet akkoord met de weigering. De hekwerken werden direct opgemeten en het bleek dat de hekwerken inderdaad niet aan de voorschriften voldeden. Er wordt op het gemeentehuis nu nagedacht over de handhaving. De kans is aanwezig dat de andere bedrijven een forse boete krijgen opgelegd en dat ze de hekwerken moeten afbreken.